Adolphus M. Madot (1822-1864) —Touchstone and Corin [oil,…