Andrzej Urbanowicz (1938-2011) — Winding (Ouroboros) oil,…