Enter the Infinite Rabbit Hole

er blijft alleen de allerergste stap over , ik smeekte om hulp , gerechtigheid niemand hoorde mijn stem. Over het onrecht wat jullie mij hebben aangedaan , #amen #rascisme dit is het gevolg. #manindefik