Koki Tsujimoto — Auspicious Rainbow Dragon: Kou Kou  (mineral…