Koki Tsujimoto — Auspicious Vermilion Bird  (mineral pigments on…