Koki Tsujimoto — Good Luck White Turtle  (mineral pigments on…