Lambert Maria Wintersberger (1941-2013) — Corsar II [synthetic…