polkadotmotmot: Vitaliy Pryzant – Fantasy of Heaven, 2021