Enter the Infinite Rabbit Hole

R to @bureau_ncdr: #ggz profilering in de zorg / politie. 2 geweldsmisdrijven met boksbeugel blijvende letsels en politie onderzoekt het niet , berovingen , diefstal. Wel tiental keren politiecel 17 dagen in beperking voor deelserkenning schadefonds. Wel een meineed verklarig opstellen ,