Enter the Infinite Rabbit Hole

R to @PieterOmtzigt: ja dus geeft wel aan het systaime is waardeloos , 2 geweldsmisdrijven , 2 vermoorde poesen en discrimineerende overheid , politie huisarts dus meineed verklaringen en nu #manindefik