Enter the Infinite Rabbit Hole

R to @Real_TheGAME23: ach wij derde rangs burgers iq120 en levenslang wajong heb je wat aan je opleiding verpleging. ach hoe #ggz profilering #rascisme is geworden . https://tinyurl.com/gameoverbaobab waar zijn onze #grondwet en onze @MensenrechtenNL ? waar was de democratie een wassen neus #manindefik.