Enter the Infinite Rabbit Hole

R to @Real_TheGAME23: Dat continu drammen op bellen is validistisch, er zijn ook mensen die niet kunnen bellen om diverse redenen.