Enter the Infinite Rabbit Hole

R to @Real_TheGAME23: en nu de #dood nog een geweldsmisdrijf en geen aangifte , https://tinyurl.com/gameoverbaobab oja en preventief geruimd worden. arme ik iq126 en levenslang wajong , ondanks verpleeg opleiding , rode haren, scheelzien ,en beugel . 50 jaar en nog steeds klein en minder .