Enter the Infinite Rabbit Hole

R to @Real_TheGAME23: en twee vermoorde poesen , hoop nep aangifte’s , jaar dakloos worden gemaakt en se volgende huisarts die de zorg op slot houd om juridische status huisarts 1 , zij vertrekt , hij dood. en ik #manindefik #mensenrechten #ggz #rascisme https://tinyurl.com/gameoverbaobab