Rodel Tapaya (Filipino, b. 1980)The Carabao and the Snail,…