Enter the Infinite Rabbit Hole

RT by @ART_brusher: ‘Droefheid vermindert of belemmert ‘s mensens vermogen tot handelen, d.w.z. zijn streven om in zijn bestaan te volharden wordt er door verzwakt of belemmerd.’ #Spinoza E.3.37