Enter the Infinite Rabbit Hole

RT by @Real_TheGAME23: Jammer dat het kabinet het begrip #racisme nu toch weer bagatelliseert. Ik vind dat ook een reeks van gedragingen, handelingen en uitingen die superioriteit uitdrukken op grond van huidskleur, afkomst of religie te typeren zijn als ‘racisme’. Ook zonder theorie als grondslag. 1/3