toshihiko-okuya:study #022 (sorrow) – Toshihiko Okuya